top of page

הצהרת פרטיות

מדיניות פרטיות להגנה על מידע גולשים הנאסף באמצעות קמפיין פייסבוק

מרפאת ד"ר יגודייב מתחייבת לא לעשות כל שימוש לרעה במידע הנאסף על לקוחות וגולשים באמצעות קמפייני פייסבוק.
מדיניות פרטיות להגנה על מידע גולשים הנאסף באמצעות קמפיין פייסבוק.
 

  • קליניקת ד"ר יגודייב מתחייבת לא לעשות כל שימוש לרעה במידע הנאסף על לקוחות וגולשים באמצעות קמפייני פייסבוק.
     

  • אנחנו מתחייבים כי כל מידע הנאסף באמצעות הקמפיין לא יועבר לאף גורם אחר וכי השימוש בו יעשה למטרות יצירת קשר עם גולשים אשר ביקשו לקבל הצעה ו\או פרטים של המרפאה.
     

  • אנו מתחייבים לשמור על פרטיות המידע של כל הגולשים אשר מלאו טופס לידים בפייסבוק ולא לנצלו לרעה בשום צורה.

bottom of page